Ceník výkonů nehrazených ZP - MUDr.Libor Švec | Praktický lékař pro děti a dorost

Přejít na obsah
SAZEBNÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZP
Druh výkonu
Lékařská vyšetření  na žádost pacienta nebo  jiné osoby bez zdravotní indikace. Předoperační  vyšetření, preventivní  vyšetření častější než 1x za dva roky, léčení v  zahraničí apod.
Cena 300,- Kč

Vyšetření pro povolení nošení střelných zbraní služebních i loveckých.
Cena 300,- Kč

Potvrzení žadatele o řidičské oprávnění.
Cena 300,- Kč

Vyšetření nutné pro vydání lékařského potvrzení při soukromých a pracovních cestách do zahraničí.
Cena 150,- Kč

Vyšetření pro lázeňskou péči na vlastní náklady.
Cena 150,- Kč

Vyšetření a odběr krve nebo moči na zjištění alkoholu nebo jiné návykové látky.
Cena 200,- Kč

Vyšetření zdravotního stavu sportovce pro sportovní organizace (alpinismus, potápění atd.).
Cena 100,- Kč

Vyšetření a zpráva pro policii nebo soud v případě úrazu nebo napadení jinou osobou, hradí ten, kdo si vyšetření vyžádá.
Cena 100,- Kč

Vyšetření pro vydání zdravotního průkazu
Cena 100,- Kč

Vyšetření za účelem vydání profesních průkazů - svářeč, řidič motorového vozíku, jeřábník, práce ve výškách apod.
Cena 100,- Kč

Ověření zdravotní způsobilosti držitelů řidičských oprávnění řidičů z povolání.
Cena 150,- Kč

Ověření zdravotní způsobilosti držitelů řidičských oprávnění řidičů důchodců.
Cena 100,- Kč

Vydání lékařského  posudku pro odškodnění za  bolest a ztížené společenské uplatnění,  vypsání lékařského nálezu -  pojistná událost.
Cena 150,- Kč

Potvrzení na žádost  pacienta v jejich  osobním zájmu (žádost o daňovou slevu, v bytových a  sociálních  žádostech pro potřeby úřadů, potvrzení podle předchozích  bodů, pokud je  vydáno na žádost pacienta nebo organizace bez vyšetření).
Cena 100,- Kč

Potvrzení pro přijetí do jeslí, mateřských škol, dětských domovů, kojeneckých ústavů, učilišť, středních a vysokých škol.
Cena 50,- Kč

Potvrzení pro účast na sportovních akcích, zotavovacích a jiných podobných akcích, tábory.
Cena 100,- Kč

Zdravotní výchova skupinová za jednu hodinu (přednášky, besedy).
Cena 200,- Kč

Náušnice, propichování a navlékání, nastřelování (+ cena naušnic).
Cena100,- Kč

Vystavení náhradního dokladu (očkovací průkaz).
Cena 100,- Kč

Nepovinné očkování (klíšťová encefalitida, žloutenka apod.).
Cena 100,- Kč

Doplatek na pneumokokovou vakcínu Preventar 13
Cena 400,-kč/dávka

Doplatek na vakcínu proti HPV (karcinom děložního čípku) Silgard
Cena 200,-kč/dávka

Pořízení kopie zdravotnické dokumentace oprávněné osobě (za stránku A4)
Cena 2,- Kč

Pořízení výpisu ze zdravotnické dokumentace oprávněné osobě
Cena 300,- Kč
MUDr. Libor Švec
praktický lékař pro děti a dorost
IČ: 71 19 13 13

KONTAKT
+420 724 226 805
svec.libor.dr@seznam.cz
datová schránka: wvgnw2c

„Brzo spát, zavčas vstát, to je cesta ke zdraví a moudrosti."
Benjamin Franklin
Návrat na obsah